Termeni de utilizare

Termenii de utilizare se referă la conținutul complet al acestui site web.

Drepturi de autor

Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a Alarm Automatika SRL

Conținutul website-ului

Utilizați acest site web exclusiv pe propriul dvs. risc, Alarm Automatika d.o.o. nu răspunde de daunele cauzate prin utilizarea acestui site web. Acest site conține, de asemenea, link-uri către alte site-uri web și nu poate fi considerat responsabil pentru conținutul acestor site-uri.

Politica de confidențialitate

Toate datele și informațiile obținute de Alarm automatika d.o.o. în urma analizei datelor obținute prin utilizarea acestui site web reprezintă un secret de afaceri în sensul Legii privind confidențialitatea (NN 108/96) și în conformitate cu legea privind protecția privată (NN 68/03).

Toate datele colectate de Alarma automatika d.o.o. prin utilizarea acestui site web sunt obținute prin participarea voluntară a utilizatorilor și nu pot fi utilizate fără acordul prealabil al utilizatorului pentru alt scop decât pentru scopul indicat pe această pagină web.

Alarma automatika d.o.o. nu este răspunzătoare pentru consecințele, daunele materiale și alte daune provocate de utilizator sau de o altă persoană fizică sau juridică dacă utilizatorul a furnizat informații inexacte sau incomplete.

Alarm automatika d.o.o. Iși rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului fără o notificare în prealabil.